24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 02 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 04 خرداد,1400
بازدید: 126
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور فروردین 1400
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور فروردین 1400

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۰ به ۴۵ هزار تن رسید

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۰ جمعاً ۴۵٬۰۷۴ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۶٬۵۳۵ تن، ۵۸٫۹ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۵٬۱۲۸ تن، بز و بزغاله با ۲٬۴۷۴ تن، و سایر انواع دام با ۹۳۷ تن، به‌ترتیب ۳۳٫۵ درصد، ۵٫۵ درصد و ۲٫۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۱۰۶ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۹۱ درصد، برای بز و بزغاله ۷۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۱۸ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۶۲ درصد، و برای شتر و بچه‌شتر ۸۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ در حدود ۸ درصد کاهش داشته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور فروردین 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت