24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 02 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 02 خرداد,1400
بازدید: 1153
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم1399 وسال1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم1399 وسال1399

براساس ‌نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در نيمه‌ی‌‌ دوم 1399، در سه گروه «خاك»، «مصالح سنگي بتن و بنايي» و «سنگ‌هاي ريشه‌دار»، افزايش متوسط قيمت همه‌ي اقلام مورد بررسي مشاهده مي­شود. در بين اقلام اين گروه‌ها «شن طبيعي» با 8/95 درصد داراي بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت و «سنگ قلوه» با 2/45 درصد داراي کمترین افزایش متوسط قيمت نسبت به نيمه‌ي قبل بوده است.

بر اساس ‌نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در نيمه‌ی‌‌ دوم 1399، در سه گروه «خاك»، «مصالح سنگي بتن و بنايي» و «سنگ‌هاي ريشه‌دار»، افزايش متوسط قيمت همه‌ي اقلام مورد بررسي مشاهده مي­شود. در بين اقلام اين گروه‌ها «شن طبيعي» با 95/8 درصد داراي بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت و «سنگ قلوه» با 45/2 درصد داراي کمترین افزایش متوسط قيمت نسبت به نيمه‌ي قبل بوده است.

   با مقايسه­ ي متوسط قيمت‌هاي اقلام اين سه گروه در اين نيمه، نسبت به نيمه‌ی مشابه سال قبل مشاهده مي­شود، بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «شن طبیعی» با 185 درصد و كمترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «ماسه شسته» با 111/2درصد بوده است.

گروه سنگ‌هاي تخت پلاك

مقايسه‌ی متوسط قيمت اقلام اين گروه با ‌دوره‌ي‌ قبل نشان‌دهنده‌ی افزايش قيمت‌ها در همه‌ي اقلام است. بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت نسبت به دوره‌ي قبل مربوط به «سنگ پلاك صیقلی مرمریت گوهرخرم آباد- درجه‌ی يك» با 51/4درصد و كمترين افزايش مربوط به «سنگ پلاك صيقلي تراورتن قرمزآذرشهر- درجه‌ی يك» با 9/0 درصد در این گروه بوده است.

   با مقايسه‌ی متوسط قيمت‌هاي اقلام در اين نيمه نسبت به نيمه‌ی مشابه سال قبل مشاهده مي­شود، بيش‌ترين افزايش متوسط قيمت نسبت به دوره‌ي مشابه در سال قبل مربوط به «سنگ پلاك مرمریت کرم یاصورتی کرمان- درجه‌ی يك»  با 101/6 درصد بوده است و  كمترين افزایش قیمت مربوط به« سنگ پلاك صيقلي تراورتن قرمزآذرشهر » با 17/2 درصد در این گروه بوده است.

گروه آجر و سفال

مقايسه‌ی متوسط قيمت اقلام اين گروه در اين دوره نسبت به ‌دوره‌ي‌ قبل نشان‌دهنده‌ی افزايش قيمت ها درتمام اقلام می باشد. بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «آجرماشینی سوراخ دارسفید 4سانتی» با 74/0درصد و کمترین افزایش مربوط به «آجرماشینی سوراخ دار قرمز5/5 سانتی» با 27/5 درصد می باشد.

  اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم1399 وسال1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت