26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 13 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 13 اردیبهشت,1400
بازدید: 695
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت فصل زمستان 1399 ( بر مبنای سال پایه 1395)
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت فصل زمستان 1399 ( بر مبنای سال پایه 1395)

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل ( تورم فصلی) در فصل زمستان1399 به 12.2 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 9.6 واحد درصد کاهش دارد.

 

 

 

تورم فصلی

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل ( تورم فصلی) در فصل زمستان1399 به 12.2 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 9.6 واحد درصد کاهش دارد. در میان زیربخش­های مختلف صنعتی در فصل مورد بررسی کم­ترین تورم فصلی مربوط به توليد محصولات از توتون و تنباكو سيگار (صفر درصد ) و ساخت سایر مصنوعات (1.7 درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی ( 19.0 درصد)، ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت (16.6 درصد)، ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیم­تریلر ( 14.9 درصد) و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر (13.4 درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان1399 به 93.6 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان 1399 نسبت به فصل زمستان 1398، 93.6 درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال جاری 77.3 درصد بوده است. در میان بخش­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به توليد محصولات از توتون و تنباكو سيگار (22.9 درصد)، ساخت ساير مصنوعات (37.5 درصد) و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (40.2 درصد) و بیش­ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش­های صنعتی ساخت ساير تجهیزات حمل و نقل ( 154.9 درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی ( 129.4 درصد)، ساخت فلزات پايه ( 117.7 درصد)، ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك ( 102.8 درصد)  و ساخت تجهیزات برقی ( 97.7 درصد) است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1399 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 56.8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 19.4 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش­های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت فرآورده‌هاي توتون و تنباكو (19.0 درصد)، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (25.0 درصد)،  ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (26.9 درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به ساخت ساير تجهیزات حمل و نقل (138.6 درصد)، ساخت فلزات پايه ( 105.6 درصد)، ساخت تجهیزات برقی ( 71.0 درصد) و ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی ( 69.1 درصد) است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت فصل زمستان 1399 ( بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست
طراحی سایت