26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 12 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1400
بازدید: 738
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ به 48.9 هزار تن رسید
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ به 48.9 هزار تن رسید

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ جمعاً 48.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ جمعاً 48.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 27.2 هزار تن، 55.6 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 17.7 هزار تن، بز و بزغاله با 3 هزار تن، و سایر انواع دام با 1 تن، به‌ترتیب 36.2 درصد، 6.1 درصد و 2.1 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال 1398 نشان‌دهنده افزایش 35 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 23 درصد، برای بز و بزغاله 15 درصد، برای گاو و گوساله 49 درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش 90 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 14 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در سال 1399 حدود  441.1 هزار تن بوده که نسبت به سال 1398 (322 هزار تن) حدود 37 درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

تصاویر
  • عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اسفند ۱۳۹۹ به 48.9 هزار تن رسید
طراحی سایت