15 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 01 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 01 اردیبهشت,1400
بازدید: 18626
شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1400
شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1400

نرخ تورم سالانه فروردین ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 38.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه 1400 به عدد 49.5 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 49.5 درصد بیشتر از فروردین 1399 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 0.8  واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش 3.5 واحد درصدی به 63.1 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش 2.5 واحد درصدی به 43.0 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 48.8 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.0 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.0 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه فروردین 1400 به 2.7 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.9 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 2.9 درصد و 2.6 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2.6 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.0 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه فروردین ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 38.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 38.6 درصد و 40.6 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 2.4  واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2.9 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (کاهو، گوجه­فرنگی و کرفس)، گروه «گوشت قرمز و سفيد و فرآورده های آنها» (گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله و گوشت مرغ) و گروه « آشامیدنی­ها » (آب معدنی، آب هویج و آب میوه) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «کالا و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل)، گروه «خدمات نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني» (گچ­کاری ساختمان، سفت­کاری ساختمان) و گروه «هتل و رستوران» (کرایه اقامت در هتل، هزینه تالار پذیرایی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در این ماه گروه «سبزیجات» (سبزی خورش،سبزی خوردن، اسفناج) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین ماه 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 37.5 درصد برای دهک اول تا 45.8 درصد برای دهک دهم است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت