26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 29 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 29 فروردین,1400
بازدید: 454
گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري زمستان 1399
گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري زمستان 1399

در فصل زمستان 1399، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 218.3 رسيد كه نسبت به فصل قبل (209.0)، 4.4 درصد افزايش داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان سمنان با 10.51 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان لرستان با 1.22 درصد افزايش مي‌باشد.

يكي از بخش‌هاي مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين بخش شامل زير بخش‌هاي "اجاره بهاي واحدهاي مسكوني" و "خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله كشي، گچ‌كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...) مي‌باشد.

 در فصل زمستان 1399، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 218.3 رسيد كه نسبت به فصل قبل (209.0)، 4.4 درصد افزايش داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان سمنان با 10.51 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان لرستان با 1.22 درصد افزايش مي‌باشد. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل زمستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.9 درصد است كه نسبت به فصل پاییز 1399(28.4 درصد)، 0.5واحد درصد افزایش نشان مي‌دهد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با 39.4 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 12.9 درصد افزايش است. به عبارتي خانوارهاي استان همدان به طور متوسط 10.5 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان سیستان و بلوچستان 16 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل زمستان 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 27.5 درصد است. اطلاع مذكور در استان همدان (35.7 درصد) بيشترين عدد و در استان سیستان و بلوچستان (14.7 درصد) كمترين عدد را نشان مي‌دهد.

متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل زمستان 1399 برابر با 38.6 درصد است.

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی  به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري زمستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت