09 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 10 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 10 فروردین,1400
بازدید: 4679
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1399
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1399

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (58.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (42.9 درصد) است

کل خانوارها

در اسفند ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 298.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با 2.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با 0.8 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 48.7 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (58.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (42.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 36.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (40.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (33.3 درصد) است

خانوارهای شهری

در اسفند ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 294.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان جنوبی با 3.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خوزستان با 0.9 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 47.8 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (58.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (42.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 36.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه  (39.4 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان­های آذربایجان غربی (32.5 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در اسفند ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 316.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با 0.3 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 53.3 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (61.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان­ وبلوچستان (45.0 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 37.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ همدان (43.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (33.2 درصد) است.

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی  به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1399
فایلهای پیوست