31 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 10 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 10 فروردین,1400
بازدید: 569
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اسفند ماه 1399
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اسفند ماه 1399

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 36.5 درصد برای دهک دهم تا 41.2 درصد برای دهک دوم است.

 

نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه 1399 برابر 36.4 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ,634 درصد برای دهک اول تا 43.5 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 36.5 درصد برای دهک دهم تا 41.2 درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 28.6 درصد برای دهک اول تا 45.3 درصد برای دهک دهم است.[1]

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌ها مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 8.8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.2 درصد) 0.4 واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی  به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

[1]  اعداد تا يك رقم اعشار گرد شده است.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اسفند ماه 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت