13 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 01 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 01 فروردین,1400
بازدید: 16702
شاخص قیمت مصرف کننده – اسفند 1399
شاخص قیمت مصرف کننده – اسفند 1399

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه 1399 به عدد 48.7 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.7 درصد بیشتر از اسفند 1398 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه 1399 به عدد 48.7 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.7 درصد بیشتر از اسفند 1398 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 0.5  واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش 0.2 واحد درصدی به 66.6 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش 0.8 واحد درصدی به 40.5 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 47.8 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اسفند 1399 به 1.8 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 1.7 درصد و 1.8 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 1.8 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.7 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اسفند ماه 1399 برای خانوارهای کشور به 36.4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 36.2 درصد و 37.7 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 2.1  واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2.7 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند و شکر) و گروه « روغن‌ها و چربی‌ها » (روغن نباتی جامد، روغن زیتون، روغن مایع) و می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «پوشاک و کفش»، گروه « هتل و رستوران» (کرایه تالار پذیرایی و غذاهای آماده) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (ظروف آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در این ماه گروه «سبزیجات» (گوجه‌فرنگی، پیاز و خیار) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه 1399 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 34.6 درصد برای دهک اول تا 43.5 درصد برای دهک دهم است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده – اسفند 1399
فایلهای پیوست