30 دی 1400
En | 
زمان انتشار: 18 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 اسفند,1399
بازدید: 489
حساب‌هاي ملي سال 1397 منتشر شد

اين حساب‌ها براي سال‌هاي 1397-1340 به تفكيك 14 رشته فعاليت و براي سال‌هاي 1397-1370 در قالب 82 رشته فعاليت است و هر فايل روش هزينه را نيز در بردارند. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي سال 1397 4،9- درصد و رشد محصول ناخالص داخلي بدون نفت 2،5- درصد است.

سيستم حساب‌هاي ملي، در چارچوبي منسجم و هماهنگ، مجموعه‌اي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي را ارائه مي‌كند كه ابزار اصلي برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي به شمار مي‌روند. با وجود اهميت حساب‌هاي ملي در شناخت بخش واقعي اقتصاد و تحليل تحولات اقتصادي، ارائه اين حساب‌ها به طور معمول و طبق استاندارد‌هاي بين المللي با تأخير همراه است زيرا اين اطلاعات بر اساس حساب‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بايد تهيه گردد و دسترسي به همه اين اطلاعات امكان پذير نيست.

     حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران براي سال 1397 در قالب 2 فايل منتشر شده است، اين حساب‌ها براي سال‌هاي 1397-1340 به تفكيك 14 رشته فعاليت و براي سال‌هاي 1397-1370 در قالب 82 رشته فعاليت است و هر فايل روش هزينه را نيز در بردارند. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي سال 1397 4،9- درصد و رشد محصول ناخالص داخلي بدون نفت 2،5- درصد است.

شايان ذكر است كه قايل‌هاي مذكور در درگاه ملي آمار ايران در دسترس عموم مي‌باشد.

طراحی سایت