30 دی 1400
En | 
زمان انتشار: 18 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 اسفند,1399
بازدید: 470
حساب‌هاي منطقه‌اي سال 1397 منتشر شد

جدیدترین نتایج برای سال 1397 تهیه شده است که براساس آن ارزش افزوده استان‌هاي كشور و فرامنطقه‌اي به قیمت‌های جاری، در قالب 82 بخش اصلي و هماهنگ با حساب‌های ملی در مسیر درگاه ملی آمار، داده‌ها و اطلاعات آماری، حساب‌های ملی و منطقه‌ای، حساب‌های منطقه‌ای قابل دسترس است.

اصول تهیه حساب‌های منطقه‌ای از نقطه‌نظر تعاریف و مفاهیم، طبقه‌بندی‌ها و روش‌های محاسبات همانند حساب‌های ملی منطبق بر راهکارهای ارائه‌شده در دستورالعمل سیستم حساب‌های ملی ( SNA ) می‌باشد. هدف اصلی تهیه حساب‌های منطقه‌ای، محاسبه متغیرهای کلان اقتصادی هریک از استان‌های کشور در دوره زمانی معین (یک ساله) می‌باشد. با استفاده از این متغیرها می‌توان وضعیت اقتصادی استان‌ در آن دوره یا مقطع زمانی خاص و همچنین توان‌ اقتصادی‌ آن را ‌نشان داد. محاسبه محصول ناخالص داخلی استان مهم‌ترین کمیت کلان اقتصادی بدست آمده از این محاسبات می‌باشد.

مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع تهیه حساب‌های ملی و منطقه‌ای، تهیه این حساب را از سال 1379 در دستور کار خود قرار داده است. جدیدترین نتایج برای سال 1397 تهیه شده است که براساس آن ارزش افزوده استان‌هاي كشور و فرامنطقه‌اي به قیمت‌های جاری، در قالب 82 بخش اصلي و هماهنگ با حساب‌های ملی در مسیر درگاه ملی آمار، داده‌ها و اطلاعات آماری، حساب‌های ملی و منطقه‌ای، حساب‌های منطقه‌ای قابل دسترس است.

طراحی سایت