26 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 11 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 اسفند,1399
بازدید: 678
نشریه شاخص­های رصد جهش تولید (شماره­ 2 و 3) منتشر شد
نشریه شاخص­های رصد جهش تولید (شماره­ 2 و 3) منتشر شد

این نشریه در دوازده فصل حاوی آخرین اطلاعات فصلی و سالانه شاخص‌های حساب‌های ملی، بازار کار، بازارهای مالی، عملکرد مالی دولت، تجارت خارجی، شاخص­‌های قیمت، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی، هزینه و درآمد خانوار و توسعه کسب و کار است.
اطلاعات نشریه شاخص‌های رصد جهش تولید حاصل از نتایج طرح‌های آماری مرکز آمار ایران و اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که به صورت فصلی منتشر می‌شود. نسخه حاضر این نشریه، حاوی اطلاعات فصول بهار و تابستان 1399 است.
این نشریه در دوازده فصل حاوی آخرین اطلاعات فصلی و سالانه شاخص‌های حساب‌های ملی، بازار کار، بازارهای مالی، عملکرد مالی دولت، تجارت خارجی، شاخص¬های قیمت، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی، هزینه و درآمد خانوار و توسعه کسب و کار است.
شایان گفت است فایل نشریه مذکور در بخش" تازه های نشر " درگاه ملی آمار در دسترس عموم می‌باشد.

تصاویر
  • نشریه شاخص­های رصد جهش تولید (شماره­ 2 و 3) منتشر شد
طراحی سایت