08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 03 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 اسفند,1399
بازدید: 110
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات قیمت واجاره مسکن درشهر تهران پاییز1399
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات قیمت واجاره مسکن درشهر تهران پاییز1399

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 412730 هزار ريال با میانگین مساحت 209 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 18.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 120.3 درصد افزایش داشته ‌است.

- متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 412730 هزار ريال با میانگین مساحت 209 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 18.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 120.3 درصد افزایش داشته ‌است

- متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 287609 هزار ريال با میانگین مساحت 87 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 19.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 111.4 درصد، افزایش داشته است.

- متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 622185 ريال با میانگین مساحت 77 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 3.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.9 درصد، افزايش داشته است.

اطلاعات بیش تر ازطریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات قیمت واجاره مسکن درشهر تهران پاییز1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت