22 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 27 دی 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399
بازدید: 450
انتشار طبقه بندی های حوادث شغلی

-

انتشارطبقه‌بندی‌های ثبت حوادث شغلی بر اساس نسخه تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش طبقه‌بندی‌های استاندارد آماری درگاه ملی آمار

مسیر دسترسی: درگاه ملی آمار‏/ داده‌ها و اطلاعات آماری‏/ کیفیت، استاندارد و طبقه‌بندی‏/ طبقه‌بندی‌ها

طراحی سایت