08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 20 دی 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 دی,1399
بازدید: 1627
نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در پاییز 1399 منتشر شد
نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در پاییز 1399 منتشر شد

بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 9.4 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 1398، 1.2 درصد كاهش یافته است.

  •  مطابق این نتایج، در پاییز سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش مواجه شده است كه اين كاهش در مقايسه با فصل تابستان سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت كمتري برخوردار بوده است.
  • بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 9.4 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 1398، 1.2 درصد كاهش یافته است.
  • در پاییز 1399، به ميزان 41.4 درصد از جمعيت 15 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز1398) 2.9 درصد كاهش يافته است.
  • جمعيت شاغلين 15 ساله و بيشتر در اين فصل 23 ميليون و 413 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از یک ميليون و سی وسه هزار نفر كاهش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در پاییز 1399، بخش خدمات با 49.0 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه­های بعدي بخش‌هاي صنعت با 34.3 درصد و كشاورزي با 16.7 درصد قرار دارند.
  • نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي از آن است كه 23.7 درصد از فعالان اين گروه سني در پاییز 1399 بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1398) 2.1 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد كه در پاییز 1399، 16.5 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به پاییز 1398، به ميزان 1.40 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي سهم جمعيت 15 ساله و بيش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه در پاییز 1399، 9.9 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 34.2 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.
  • برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی  به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

تصاویر
  • نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در پاییز 1399 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت