07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 09 دی 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 09 دی,1399
بازدید: 1175
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران بهار 1399
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران بهار 1399

مرکز آمار ایران با استناد به رویکرد توسعه آمارهای رسمی کشور، برای نخستین بار در راستای پاسخگویی به نیازهای مسئولین، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقدام به انتشار گزارش اختصاصی فصلی از وضعیت  اجتماعي و فرهنگي ايران (بهار ١٣٩٩) با استفاده از اطلاعات آماری ثبتی در دستگاه­های اجرایی و داده­ های حاصل از آمارگیری­های میدانی مرکز آمار ایران نموده است.

آمارهای صحیح در همه ابعاد از جمله حوزه ­های اجتماعی و فرهنگی ابزار شناخت وضع موجود، پیش­ نیاز برنامه ­ریزی و معیار ارزیابی برنامه­ ها هستند. از این ‌رو، تولید و انتشار شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و ارایه تصویری دقیق از وضعیت جامعه و تغییرات آن در ابعاد فرهنگی و اجتماعی به برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کمک می‌نماید تا بتوانند با اعمال سیاست­های اجتماعی و برنامه­ ریزی مناسب در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور قدم بردارند.

تحولات شتابان جامعه در عصر حاضر، شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع را نیز متاثر ساخته و برنامه‌ریزان و سیاست­گذاران مربوطه را بیش از هر زمانی نیازمند اطلاعات آماری صحیح، به­ هنگام و به‌روز نموده است. از این حیث، جمع­آوري، رصد و انتشار شاخص­هاي اجتماعی و فرهنگی در بازه­هاي زماني كوتاه ­مدت مي­تواند مفید و اثربخش باشد. مرکز آمار ایران با علم به این مهم و با استناد به رویکرد توسعه آمارهای رسمی کشور، برای نخستین بار در راستای پاسخگویی به نیازهای مسئولین، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقدام به انتشار گزارش اختصاصی فصلی از وضعیت  اجتماعي و فرهنگي ايران (بهار ١٣٩٩) با استفاده از اطلاعات آماری ثبتی در دستگاه­های اجرایی و داده­ های حاصل از آمارگیری­های میدانی مرکز آمار ایران نموده است. پایه اطلاعاتی این گزارش فصل می­باشد، ولیکن به­ علت محدودیت داده و همچنین ماهیت برخی متغیرها، در مواردی اطلاعات به صورت نیم­سال یا سالانه ارائه شده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران بهار 1399
فایلهای پیوست