09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 10 آذر 1390
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1393
بازدید: 1046
نشریه سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1388 - نام ونشان مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار کشور در شمار 200 نسخه و به قیمت 50000 ریال در مرداد ماه 1390 منتشر شد
نشریه سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال 1388 - نام ونشان مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار کشور در شمار 200 نسخه و به قیمت 50000 ریال در مرداد ماه 1390 منتشر شد


این نشریه به ارائه اطلاعات مربوط به فهرست نام و نشان  مرغداری های پرورش  مرغ تخمگذار  1388 شامل نام مرغداری ، آدرس  ،تلفن محل مرغداری ، آدرس و تلفن دفتر مرکزی مرغداری ، وضع فعالیت در سال 1388و ظرقیت  مرغداری به تفکیک استان های  کشور می پردازد.

طراحی سایت