09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 10 آذر 1390
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 18 فروردین,1393
بازدید: 1115
نشریه قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور سال 1389 در شمار 150 نسخه و به قیمت 30000 ریال در شهریور ماه 1390 منتشر شد


بر اساس اطلاعات مندرج در این نشریه   قیمت  فروش  آزاد یک کیلو گرم گندم در سال 1386 در کل کشور  9/3016 ریال بوده است. استان  یزد با 7/3394 ریال بیشترین و استان گیلان با 9/2584 ریال  کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته اند  قیمت فروش به دولت  این محصول  در کل کشور 1/3260  ریال بوده است که در نتیجه  متوسط قیمت های فروش  و آزاد  آن به رقم 2/3189 ریال رسیده است  هم چنین  قیمت فروش  یک کیلو گرم جو  در کل کشور  به 7/2481 ریال بوده است  و استان کرمان با 5/3200  ریال بیش ترین  و استان کرمانشاه  با 7/2239  ریال کمترین  قیمت های فروش را داشته اند.

طراحی سایت