09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 11 خرداد 1390
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 16 اسفند,1390
بازدید: 4005
اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن از تیرماه 90

طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از 21 تیر ماه تا پایان شهریور ماه توسط مرکز آمار ایران به طور هم زمان در سراسر کشور انجام خواهدشد. در این طرح آمارگیران با مراجعه به حدود 14000 کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، اطلاعات تفصیلی مورد نظر را در قالب پرسشنامه طرح جمع‌آوری خواهند کرد.


طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از 21 تیر ماه تا پایان شهریور ماه توسط مرکز آمار ایران به طور هم زمان در سراسر کشور انجام خواهدشد. در این طرح آمارگیران با مراجعه به حدود 14000 کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، اطلاعات تفصیلی مورد نظر را در قالب پرسشنامه طرح جمع‌آوری خواهند کرد.

سمینار آموزشی- توجیهی طرح فوق از 9 خرداد ماه به مدت 3 روز با حضور کارشناسان طرح از 31 استان کشور در مرکز آمار ایران برگزار می‌شود. آقای علیرضا رضایی مدیر کل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران، هدف از برگزاری این سمینار را ارتقاء سطح دانش کارشناسان مسئول اجرای طرح در استان ها در راستای بهبود کیفیت داده های صنعتی ذکر نمود.

شایان ذکر است به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور و اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب، طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی از سال 1351به عنوان یکی از برنامه های جاری در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و همه ساله به جز سال های 56 و 57 به اجرا در آمده و نتایج آن در اختیار برنامه ریزان و پژوهشگران قرار گرفته است.

طراحی سایت