08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 04 تیر 1391
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 فروردین,1393
بازدید: 962
نشريه شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور زمستان 1390 در شمار 150 نسخه و به قيمت 10000 ريال در ارديبهشت ماه 1391 منتشر شد


شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور در فصل زمستان  1390به عدد 6/782 رسيد كه 11 درصد افزايش را  نسبت به فصل قبل و 3/32 درصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي دهد . در فصل مورد بررسي شاخص كل تمامي اقلام گاوداريها با افزايش رو به رو بوده است دراين  ميان گاوپرواري با 3/18 درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيش ترين افزايش را داشته است  در فصل مورد بررسي  شاخص قيمت كل تمام استان ها به غير از هرمزگا ن و بوشهر با افزايش روبرو بوده است كه در اين ميان استان همدان با 3/20 درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيش ترين افزايش در شاخص كل را نسبت به فصل قبل داشته است .   

طراحی سایت