08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 04 تیر 1391
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 فروردین,1393
بازدید: 958
نشريه قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور 1390 در شمار 150 نسخه و به قيمت 15000 ريال در ارديبهشت ماه 1391 منتشر شد


شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور در سال 1390 نسبت به سال قبل 7/19 درصد افزايش يافته استو به عدد 683 رسيده است. شاخص كل طي فصل هايسال 1390 همواره داراي روند افزايشي بوده است به طوري كه در بهار 7/1 درصد ، تابستان7 درصد ،پاييز 6/9 درصد و زمستان 11 درصد افزايش داشته است . در سال 1390 شاخص قيمت تمامي اقلام مورد بررسيافزايش يافته است كه بيش ترين ميزان افزايش به ترتيب مربوط به شير با 3/25 درصد و كود با 4/25 درصد مي باشد. بيش ترين افزايش در شاخص كل مربوط به استان خراسان شمالي با 3/26 درصد نسبت به سال قبل مي باشد

طراحی سایت