08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 04 تیر 1391
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 فروردین,1393
بازدید: 1061
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي كشور زمستان 1390 در شمار 200 نسخه به قيمت 10000 ريال در ارديبهشت ماه 1391 منتشر شد


شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در فصل زمستان 1390به عدد 66/315 رسيد كه نسبت به فصل قبل 48/1 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 64/19 درصد افزايش داشته است .

در فصل زمستان سال جاري شاخص قيمت بخش "حيوانات زنده و محصولات حيواني "با 97/11 درصد افزايش نسبت به فصل قبل ،شاخص قيمت "پوست و چرم و اشيا ساخته شده از اين مواد "با 28/11 درصد و شاخص قيمت بخش "محصولات صنايع شيميايي"با 57/8 درصد ،بيش ترين ميزان افزايش را در ميان گروه هاي مورد بررسي به خود اختصاص داده اند. همچنين در اين فصل شاخص قيمت بخش "ساير محصولات صنايع غذايي "با 30/2 درصد كاهش نسبت به فصل  قبل ،شاخص قيمت بخش " مواد پلاستيكي و اشيا ساخته شده از اين مواد"با 86/1 درصد كاهش نسبت به فصل قبل و شاخص قيمت بخش "محصولات معدني "با 24/1 درصد كاهش نسبت به فصل قبل داراي تاثير كاهنده بر شاخص كل بوده اند

طراحی سایت