08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 10 تیر 1391
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 فروردین,1393
بازدید: 1111
نشريه ايران در آيينه آمار (فارسي) در شمار 250 نسخه وبه قيمت 50000 ريال در فروردين ماه 1391 منتشر شد.


نشريه ايران در آيينه آمار حاوي مجموعه اي  از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي مي باشد آمارهاي ارائه شده در اين نشريه شامل سرزمين وآب وهوا ،جمعيت ،  نيروي انساني، كشاورزي ،جنگلداري و شيلات، معدن، نفت وگاز، صنعت،آب و برق ، ساختمان و مسكن ،بازرگاني  ، حمل ونقل و ارتباطات ، بازارهاي مالي ، امور انتظامي وقضايي ، بهزيستي و تامين اجتماعي ، آموزش ، بهداشت و درمان ، فرهنگ و جهانگردي ،  بودجه دولت، هزينه و درامد خانوا ر، شاخص هاي قيمت ، حساب هاي ملي ،امور سياسي و آمارهاي بين المللي مي باشد.

طراحی سایت