09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 03 دی 1391
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 15 آذر,1393
بازدید: 994
نشریه آمار کشتاردام کشتار گاههای کشور سال 1390 در شمار 200 نسخه و به قیمت 55000 ریال در مهرماه 1391 منتشر شد.


آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه‌ قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي ده ساله اخير (1390-1381) نشان مي‌دهد:

كمترين تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389 و بيش‌ترين تعداد با 10038 هزار لاشه به وزن 170 هزار تن مربوط به سال 1387 بوده است. اين ميزان در سال 1390 به 5673 هزار لاشه به وزن 104 هزار تن رسيده است.

كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف بز و بزغاله‌ ذبح شده با 1749 هزار لاشه به وزن 25 هزار تن مربوط به سال 1389و بيش‌ترين تعداد با 2914 هزار لاشه به وزن 39 هزار تن مربوط به سال 1385 بوده است. اين ميزان در سال 1390 به 1842 هزار لاشه به وزن 27 هزار تن رسيده است.

كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 1235 هزار لاشه به وزن 222 هزار تن مربوط به سال 1389 و بيش‌ترين تعداد با 1578 هزار لاشه به وزن 269 هزار تن مربوط به سال 1387 بوده است. اين ميزان در سال 1390 به 1382 هزار لاشه به وزن 250 هزار تن رسيده است.

كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با 20 هزار لاشه به وزن 3 هزار تن مربوط به سال 1389 و بيش‌ترين تعداد با 54 هزار لاشه به وزن 8 هزار تن مربوط به سال 1384 بوده است. اين ميزان در سال 1390 به 26 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن رسيده است.

كمترين تعداد لاشه‌ قابل مصرف شتر و بچه شتر با 20 هزار لاشه به وزن 4 هزارتن مربوط به سال 1384 و بيش‌ترين تعداد با 73 هزار لاشه به وزن 14 هزار تن مربوط به سال 1381 بوده است. اين ميزان در سال 1390 به 27 هزار لاشه به وزن 6 هزار تن رسيده است.

طراحی سایت