22 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 06 اسفند 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1363
نشریه نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی 10 نفرکارکن وبیشتر 1387 در شمار 200 نسخه در مهر ماه 1391 وبه قیمت 170000 ریال منتشر شد .


نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر سال 1388 نشان مي‌دهد كه در سال 1387 تعداد 17072 كارگاه صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال قبل 5/7 درصد افزایش نشان مي‌دهد. توزيع اين كارگاه‌ها در فعاليت‌هاي عمده نشان مي‌دهد كه 40/21 درصد در ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“، 67/17درصد در ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“، 83/7 درصد در ”صنايع توليد محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات “ و بقيه كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

      بررسي تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در استان‌هاي مختلف كشور مبين اين مطلب است كه در سال 1387 از كل اين كارگاه‌ها 25/23 درصد در استان تهران 71/11 درصد در استان اصفهان 94/6 درصد در استان خراسان رضوي و بقيه‌ كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر در ساير استان‌هاي كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند.

براساس نتايج اين طرح، در سال 1387 تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور 1262896 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل 5/14 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از اين تعداد 34/15 درصد در ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“ 25/14درصد در ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“ 51/11 درصد در ”صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تريلر“ و بقيه در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

      اين بررسي در استان‌هاي مختلف گوياي اين واقعيت است كه از كل تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور 13/29 درصد در استان تهران 73/10 درصد در استان اصفهان 95/6 درصد در استان خراسان رضوي و بقيه‌ تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر كشور در ساير استان‌ها اشتغال داشته‌اند.

كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تركشور در سال 1387 ارزش افزوده‌اي برابر با 7/408648 ميليارد ريال ايجاد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 8/20 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بيش‌ترين ارزش افزوده ايجاد شده با رقم 2/70897ميليارد ريال (35/17 درصد) را ”صنايع توليد فلزات اساسي “به خود اختصاص داده است. ضمن اين كه”صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي “  با 6/68646 ميليارد ريال (80/16 درصد) و ”صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم تربلر “ با 8/58295 ميليارد ريال (27/14 درصد) از نظر ارزش افزوده ايجاد شده در بين صنايع مختلف در مراتب بعدي قرار گرفته‌اند.

. نگاهي به ارزش توليد فعاليت‌هاي مختلف صنعتي نشان مي‌دهد كه ”صنايع توليد وسايل نقليه‌ موتوري و تريلر و نيم تريلر“ با رقم 4/223519 ميليارد ريال (42/19 درصد) بيش‌ترين ارزش توليد را داشته و ”صنايع توليد فلزات اساسي“ با رقم 1/203733 ميليارد ريال (70/17 درصد) و ”صنايع مواد و محصولات شيميايي“ با رقم4/189375 ميليارد ريال (45/16 درصد) به ترتيب در مكان‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

طراحی سایت