22 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 06 اسفند 1391
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 11 فروردین,1393
بازدید: 1140
نشریه نتایج آمارگیری ازکارگاه های صنعتی 49-10 نفرکارکن و بیشتر کشور 1387 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 170000 ریال در مهر ماه 1391 منتشر شد.


بررسي تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 49-10 نفر كاركن در استان‌هاي مختلف كشور مبين اين مطلب است كه در سال 1387 از كل اين كارگاه‌ها 33/21 درصد در استان تهران، 72/11 درصد در استان اصفهان، 72/6 درصد در استان خراسان رضوي و بقيه‌ كارگاه‌هاي صنعتي 49-10 نفر كاركن در ساير استان‌هاي كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند.

بر اساس نتايج اين طرح، در سال 1387 تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي 49-10 نفر كاركن كشور 273162 نفر بوده است كه نسبت به سال قبل 9/2 درصد افزایش نشان مي‌دهد. از اين تعداد 78/23 درصد در ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“ 81/18 درصد در ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“ 75/7 درصد در ”صنايع توليد محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات و تجهيزات “ و بقيه در ساير فعاليت‌هاي صنعتي اشتغال داشته‌اند.

كارگاه‌هاي صنعتي 49-10 نفر كاركن كشور در سال 1387 ارزش افزوده‌اي برابر با 3/34870 ميليارد ريال ايجاد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل 9/14 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بيش‌ترين ارزش افزوده‌ ايجاد شده با رقم 6/8463 ميليارد ريال (27/24 درصد) را ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير ‌فلزي“ به خود اختصاص داده است. ضمن اين‌كه ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“ با 0/5952 ميليارد ريال (07/17 درصد) و ”صنايع توليد محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات “ با   1/2947 ميليارد ريال (45/8 درصد) از نظر ارزش افزوده ايجاد شده در بين صنايع مختلف در مراتب بعدي قرار گرفته‌اند.

 بر اساس نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 49-10 نفر كاركن، ارزش توليد اين كارگاه‌ها در سال 1387 رقمي برابر 6/98760 ميليارد‌ ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 4/13 درصد افزايش نشان مي‌دهد. نگاهي به ارزش توليد فعاليت‌هاي مختلف صنعتي نشان مي‌دهد كه ”صنايع مواد غذايي و آشاميدني“ با رقم 6/21311 ميليارد ريال (58/21 درصد) بيش‌ترين ارزش توليد را داشته و ”صنايع توليد ساير محصولات كاني غير فلزي“ با رقم 1/16624 ميليارد ريال (83/16 درصد) و ”صنايع توليد محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات“ با رقم 6/8739 ميليارد ريال (85/8 درصد) به ترتيب در مكان‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

طراحی سایت