15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 01 تیر 1392
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 26 اسفند,1392
بازدید: 958
نشریه نتایج آمارگیری از اقامتگاه های عمومی 1390در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در فروردین ماه 1392 منتشر شد
نشریه نتایج آمارگیری از اقامتگاه های عمومی 1390در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در فروردین ماه 1392 منتشر شد


نتايج طرح آمارگيري از  اقامتگاه‌هاي عمومي كشور سال1390 نشان می دهد که تعداد 31046 کارکن در اين کارگاه ها مشغول به فعاليت بوده‌اندكه از اين تعداد 24223 نفر بامزد تمام وقت، 3172 نفر بامزد پاره‌وقت و 3651 نفر بدون مزد بوده‌اند.

 نتايج طرح آمارگيري از اقامتگاه‌هاي عمومي كشور در سال 1390 بيانگر آن است كه 31046 نفر در اين كارگاه‌ها مشغول به انجام فعاليت هستند كه استان خراسان رضوي با دارا بودن 8059 نفر داراي بيش‌ترين تعداد كاركن در بين استان‌هاي كشور مي‌باشد و استان‌هاي تهران و مازندران با 5408 و 2860 نفر استان‌هاي بعدي از اين لحاظ مي‌باشند. استان خراسان شمالي نيز با 55 نفر داراي كمترين تعداد كاركنان در اقامتگاه‌هاي عمومي كشور مي‌باشد.

ارزش مصارف واسطه طرح آمارگيري از  اقامتگاه‌هاي عمومي كشور سال1390 بالغ بر 2782907 ميليون ريال بوده‌كه بالاترين مصارف واسطه مربوط به استان‌‌هاي تهران با 891996 ميليون ريال، خراسان رضوي با 550369 ميليون ريال و مازندران با 264829 ميليون ريال بوده است. استان خراسان شمالي با 5310 ميليون ريال كمترين ارزش مصارف واسطه را در بين استان هاي كشور دارا بوده است.

همچنين نتايج طرح آمارگيري از اقامتگاه‌هاي عمومي كشور سال1390 بيانگر آن است كه از 6078949 ميليون ريال ارزش افزوده در اين كارگاه‌ها ايجاد شده كه استان تهران با 2146206 ميليون ريال بيش‌ترين ارزش افزوده را در بين استان‌هاي كشور دارا بوده است و استان‌هاي خراسان رضوي و گيلان به ترتيب با 1611996 و 307700 ميليون ريال در رده‌هاي دوم و سوم قرار دارند. استان خراسان شمالي نيز با 3851 ميليون ريال داراي كمترين ارزش افزوده در اقامتگاه‌هاي عمومي كشور مي‌باشد.

نتايج طرح آمارگيري از اقامتگاه‌هاي عمومي كشور سال1390 نشان مي‌دهد كه بهره‌وري كاركنان اين كارگاه‌ها در كل كشور 196 ميليون ريال بوده است كه استان تهران با 397 ميليون ريال داراي بيش‌ترين بهره‌وري كاركنان در اين كارگاه‌ها بوده است و استان‌هاي همدان و ايلام به ترتيب با 251 و 213 ميليون ريال پس از استان تهران قرار دارند. استان سمنان با 61 ميليون ريال پايين‌ترين استان كشور از نظر ارزش بهره‌وري مي‌باشد.

نتايج طرح آمارگيري از اقامتگاه‌هاي عمومي كشور در سال 1390 نشان مي‌دهد كه اين كارگاه‌ها در مجموع  1106889 ميليون ريال سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص داشته‌اند. استان خراسان رضوي با 271257 ميليون ريال داراي بيش‌ترين ارزش بوده است و استان‌هاي فارس و اصفهان به ترتيب با 209414 و 120993 ميليون ريال در رده‌هاي بعدي قرار دارند. استان خراسان شمالي با 572 ميليون ريال كمترين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص  را به خود اختصاص داده است.

وضعيت استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي كه در زمان مراجعه اقامتگاه‌هاي عمومي كشور مورد پرسش قرار گرفته است، نشان مي‌دهد كه تعداد 8294 كاركن در اين كارگاه‌ها از رايانه استفاده مي‌كنند كه استان‌ خراسان رضوي با 2326 نفر داراي بيش‌ترين استفاده كننده از رايانه و استان‌هاي تهران  با 1696 نفر و مازندران  با 540 نفر در رده‌هاي بعدي قرار دارند. استان خراسان شمالي با 16 نفر كمترين استان كشور از اين لحاظ مي‌باشد.

همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه تعداد 5165 نفر از كاركن اقامتگاه‌هاي عمومي از اينترنت استفاده مي‌كنند كه استان‌ خراسان رضوي با 1610 نفر داراي بيش‌ترين استفاده كننده از اينترنت و استان‌هاي تهران و مازندران به ترتيب با 804 و 357 نفر در رده‌هاي بعدي قرار دارند. استان كرمانشاه با 10 نفر، كمترين تعداد استفاده‌كننده از اينترنت در كشور از اين لحاظ مي‌باشد.


طراحی سایت