15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 01 تیر 1392
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 26 اسفند,1392
بازدید: 1149
نشریه نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی درکارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر 1389-1382 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در اردیبهشت ماه 1392 منتشر شد


طرح آمارگیری از کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‎تر هر ساله اجرا می‎شود. در این طرح آمارگیری پرسش‎هایی در خصوص مصرف انرژی در کارگاه‎های صنعتی پرسیده می‎شود. نشریه‎ی پیش‎رو به بررسی مقدار  انرژی مصرفی کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش­تر در سال‎های 1382 تا 1389 می‎پردازد.‎ در سال 1389، مصرف کل انرژی کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‎تر، 212 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل رشد 7/6 درصدی داشته است. نمودار زیر روند انرژی مصرفی کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر در سال‎های 1382 تا 1389را نشان می‎دهد که بیانگر روند صعودی مصرف انرژی در کارگاه‎های صنعتی است.  

 

بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‎تر به تفکیک استان­های کشور، در سال‎های 1382 تا 1389 نشان می‎دهد استان­های اصفهان و خوزستان بیش‌ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین مصرف انرژی را در این بخش داشته‎اند. مقدار مصرف انرژی کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‎تر در سال 1389 برای استان‎های اصفهان و خوزستان به ترتیب 50  و 38 میلیون بشکه معادل نفت خام و برای استان کهگیلویه و بویراحمد به مقدار 2/0 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.

در سال‎های 1382 تا 1389، گاز طبیعی و پس از آن نفت سیاه و نفت کوره به ترتیب بیش از سایر حامل‎های انرژی در کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر مصرف ‎شده است. در سال 1389، سهم کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر از مصرف گاز طبیعی 0/71 درصد (151 میلیون بشکه معادل نفت خام) و از نفت سیاه و نفت کوره 1/13 درصد (28 میلیون بشکه معادل نفت خام) بوده که بیش‌ترین سهم را نسبت به سایر حامل‎ها داشته است.

بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاه‎ها بر اساس نوع فعالیت، به تفکیک گروه­های دو رقمی ISIC در سال‎های 1382 تا 1389نشان می‎دهد، گروه‎های "تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" و "تولید فلزات اساسی" بیش‌ترین مقدار انرژی را در میان کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر مصرف کرده‎اند و پس از آن گروه‎های "صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‎های نفت" و "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" قرار دارند. در سال 1389، مصرف انرژی "تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی"  5/60 میلیون بشکه معادل نفت خام و  "تولید فلزات اساسی" 4/48 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است، که به ترتیب سهمی معادل 5/28 درصد و 8/22 درصد از کل انرژی مصرفی را داشته‎اند. کمترین مصرف انرژی نیز در سال‎های مورد بررسی، در گروه "بازیافت ضایعات فلزی و غیر فلزی" بوده که در سال 1389مصرفی به میزان 3/6 هزار بشکه معادل نفت خام داشته است.

سرانه مصرف انرژی کارگاه‎های‎ صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‎تر، در سال 1389 به 9/13 هزار بشکه معادل نفت خام رسیده که نسبت به سال 1388 از رشدی به میزان 2/20 درصد برخوردار بوده است. این رشد به علت افزایش تولید کارگاه‌های پتروشیمی است. به عنوان مثال پتروشیمی پردیس (اوره و آمونیاک غدیر)، پتروشیمی جم و پتروشیمی برزویه در سال 1389 به بهره‎برداری با ظرفیت کامل رسیده‎اند و اطلاعات پتروشیمی کرمانشاه در این سال به صورت کامل اخذ شده است. همچنین تعداد کارگاه‎ها در سال 1389 نسبت به سال قبل با کاهش 1/5 درصدی مواجه شده است که عمدتاً به کاهش تعداد در کارگاه‎های کم مصرف برمی‎گردد.

 

در این طرح مقدار مصرف حامل‎های انرژی به تفکیک خط تولید، گرمایش و سرمایش، حمل و نقل، روشنایی، مواد اولیه و سایر در سال‎های 1382 تا 1388 پرسیده شده، در ضمن در سال 1389 مصرف به تفکیک مواد اولیه پرسش نشده و موتور برق مورد پرسش قرار گرفته است. بیش‌ترین سهم از انرژی کارگاه‎ها، در خط تولید مصرف می‎شود. در سال 1389 معادل 5/81 درصد انرژی کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر، در خط تولید مصرف شده و این سهم در سال 1388، معادل 6/80 درصد بوده است.

طراحی سایت