04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 19 اسفند 1392
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 19 اسفند,1392
بازدید: 1479
بررسي راهكار هاي ارتقاء سرعت و كيفيت طرح هاي آمارگيري در آخرين جلسه گردهمايي معاونان برنامه‌ريزي و مديران كل آمار و اطلاعات  استانداري‌هاي  كشور در سال92
بررسي راهكار هاي ارتقاء سرعت و كيفيت طرح هاي آمارگيري در آخرين جلسه گردهمايي معاونان برنامه‌ريزي و مديران كل آمار و اطلاعات استانداري‌هاي كشور در سال92


آخرين جلسه گردهمايي معاونان برنامه‌ريزي و مديران كل آمار و اطلاعات  استانداري‌هاي  كشور در سال 1392 ، با حضور  رييس مركز ‌آمار ايران ، معاونان و مديران اين مركز ، روز چهارشنبه  چهاردهم اسفند ماه  برگزار شد و در آن مسائل و راهكارهاي ارتقاء سرعت و كيفيت  طرح‌هاي آماري  مورد بحث و بررسي حاضران قرار گرفت. در اين گردهمايي،  از خانم انسان دوست مدير كل  آمار و اطلاعات استانداري گيلان و‌آقاي رشيدي مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استان مازندران به مناسبت بازنشستگي آن ها  تقدير به عمل آمد. همچنين به آقايان مومني، مدير كل آمار و اطلاعات استانداري خراسان جنوبي،كرمي، مدير كل آمار و اطلاعات استانداري كهگيلويه و بويراحمد، ذاكر  مدير كل آمار و اطلاعات استانداري خراسان رضوي و كشاورز  مدير كل آمار و اطلاعات استان فارس به مناسبت تغيير سمت سازماني و تقدير از تلاش‌هاي آن‌ها ،‌ لوح تقدير از سوي رييس مركز آمار ايران اهدا گرديد. جلسه گردهمايي، با خوش آمدگويي و تشريح هدف جلسه و ارائه  گزارشي از فعاليت هاي  انجام شده  مركز آمار ايران در سال 92،  توسط آقاي پارسا، معاون توسعه منابع، پشتيباني و امور استان‌هاي مركز آغاز  شد.

رييس مركز آمار ايران، در اين گردهمايي،‌ ارتقاء كيفيت و سرعت انجام طرح‌هاي آماري رامهمترين هدف دست‌اندركاران اجراي طرح هاي آمارگيري در مركز آمار ايران و استان ها ذكر كرد .آقاي دكتر عادل آذر در ادامه،‌ از مسئولان استان ها خواست تا در همكاري با مركز آمار ايران و ديگر استان ها براي تهيه  شاخص‌هاي اقتصادي ملي مهم از قبيل نرخ تورم و نرخ بيكاري‌ اهتمام لازم را داشته باشند.وي با تاكيد بر اهميت نهادينه كردن نظام آمار‌هاي  ثبتي در كشور گفت: ‌زماني فرا مي رسد كه طرح‌هاي آمارگيري پاسخگوي اطلاعات لازم براي برنامه‌ريزي‌هاي كشور نيست لذا تمامي استان ها و دستگاه‌ها بايستي براي ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي خود تلاش نمايند. وي در ادامه با اشاره به اجراي سرشماري كشاورزي در سال 93،‌ بر جذب نيروي هاي كار آمدبراي اجراي مطلوب  سرشماري تاكيد نمود.

در اين گردهمايي همچنين گزارشي از مهمترين فعاليت‌هاي مركز آمار ايران در سال 92، توسط معاونان اين مركز به حاضرين ارائه شد. معاون طرح‌هاي آماري و‌آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران، اجراي 102 طرح  جامع و تفصيلي براي تهيه اطلاعات جداول داده ستانده را   از فعاليت‌هاي مهم  اين مركز در سال 92 برشمرد و در ادامه، تهيه  حساب هاي ICT ،آزمايش  كشاورزي 1392، بهنگام سازي چارچوب بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و تخصيص شناسه يكتا به بنگاه‌هاي اقتصادي را از ديگر فعاليت هاي  مهم مركز آمار ايران در سال 92، ذكر نمود. آقاي قائمي همچنين تقويت رويكرد برون گرايي  مركز آمار ايران و تعامل بيشتر  با سازمان‌ها و نهادهاي كشور را از اهداف اين مركز در سال 93  ذكر كرد.

تاكيد بر بهنگام سازي نقشه ها در سال 93

معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران درگردهمايي معاونان برنامه‌ريزي و مديران كل آمار و اطلاعات  استانداري‌هاي  كشور، اظهار اميدواري كرد كه  با توجه به مطلوب نبودن  بهنگام سازي نقشه ها  در استان‌ها در سال 92، اين امر با جديت  بيشتري در سال  93  انجام گردد. آقاي دكتر عليپور، در ادامه بر تقويت  نظارت درون سازماني  دفاتر آمار و اطلاعات استانداري‌ها  بر اجراي طرح‌هاي آماري  تاكيد نمود.  وي در ادامه بر تغيير سال پايه به سال 90 ، در تهيه شاخص  قيمت روستايي و شهري  اشاره كرد و افزود:‌ در سالنامه آماري  از اطلاعات مربوط به شاخص هاي قيمت شهري و روستايي استفاده خواهد شد.

اجراي طرح‌هاي نيروي كار به صورت الكترونيكي در سال 92

رييس مركز فناوري اطلاعات  و ارتباطات مركز امار ايران، در اين گرد همايي بر جمع آوري الكترونيكي  اطلاعات كليه طرح‌هاي آمارگيري تاكيد كرد و افزود:‌ نرم افزار سيجاد بر اساس اين رويكرد ايجاد شده است. آقاي رضايي گفت: طرح نيروي كار در هر چهار فصل سال 92 به صورت الكترونيكي اجرا شده است. وي همچنين بر اهتمام مركز آمار ايران  بر كاهش فاصله زمان جمع‌آوري اطلاعات و انتشار نتايج در طرح هاي آمارگيري اشاره كرد و در رابطه با جداول داده ستانده  افزود: نرم افزار لازم براي  اجراي طرح هاي  مربوط به جداول داده ستانده تهيه شده است و روش به كارگيري آن به كارشناسان دفاتر آمار و اطلاعات استانداري‌ها  آموزش داده خواهد شد. رييس مركز فناوري اطلاعات  و ارتباطات مركز آمار ايران، در ادامه، جمع آوري  اطلاعات مربوط به سالنامه آماري را از ديگر رويكرد‌هاي اين مركز در سال 93 ذكر كرد . وي تصريح كرد: با توجه به  جمع‌آوري الكترونيك  داده هاي سرشماري كشاورزي در سال 93 ، مسئولان سرشماري در استان ها ،  تلاش لازم براي جذب نيروي‌هاي كار آمد  براي كار با تبلت  و نرم افزار هاي مربوطه را  داشته باشند.  

خاطر نشان مي شود در ادامه جلسه، در خصوص برنامه‌هاي  سال 93 و معيارهاي تعيين اعتبار  طرح‌هاي آماري ، تبادل نظر  به عمل آمد.

تصاویر
  • بررسي راهكار هاي ارتقاء سرعت و كيفيت طرح هاي آمارگيري در آخرين جلسه گردهمايي معاونان برنامه‌ريزي و مديران كل آمار و اطلاعات  استانداري‌هاي  كشور در سال92
طراحی سایت