04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 19 اسفند 1392
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 17 فروردین,1393
بازدید: 1589
نشریه نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های  عمرانی نیمه اول 1392 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در آذر ماه 1392 منتشر شد.
نشریه نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1392 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در آذر ماه 1392 منتشر شد.


 این نشریه به ارائه ومقايسه‌‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌آلات حمل و نقل در اين دوره با دوره‌ي‌ قبل ،بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي و كمترين افزايش آن . متوسط دستـمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌هاي سنگين در اين دوره با دوره‌ي قبل ، مقايسه‌‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي اول 1392 با دوره‌ي مشابه سال قبل ، مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي نيروي انساني درگروه كارهاي بنايي ابنيه‌ي‌ ساختمان و... پرداخته شده است .
تصاویر
  • نشریه نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های  عمرانی نیمه اول 1392 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در آذر ماه 1392 منتشر شد.
طراحی سایت