04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 19 اسفند 1392
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 17 فروردین,1393
بازدید: 1323
نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی سال 1390 در شمار250 نسخه و به قیمت 90000 ریال در دی ماه1392 منتشر شد.
نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی سال 1390 در شمار250 نسخه و به قیمت 90000 ریال در دی ماه1392 منتشر شد.


در این نشریه اطلاعاتی در زمینه درصد خانوارهای روستایی بر حسب وسعت خانوار ،تعداد افراد باسواد،شاغل،وضع فعالیت سرپرست،گروه شغلی،تسهیلات عمده مسکن،نحوه تصرف مسکن،تعداد اتاق در اختیار،لوازم عمده زندگی، نوع سوخت عمده مصرفی،نوع اسکلت و مصالح عمده بنای محل سکونت خانوارو...در هر یک از گروه های هزینه سالانه،1390و همچنین متوسط انواع در آمدهاوهزینه های خوراکی و غیر خوراکی و دخانی تبر حسب دهک های هزینه و درامدو...ارائه شده است .
تصاویر
  • نتایج آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی سال 1390 در شمار250 نسخه و به قیمت 90000 ریال در دی ماه1392 منتشر شد.
طراحی سایت