23 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 01 آذر 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 01 آذر,1399
بازدید: 944
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور تابستان 1399(100=1390)
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور تابستان 1399(100=1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1399 به 7/34 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (1.2درصد )، 33.5 واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم" جوجه ی یک روزه " (0.9- درصد ) و بیش¬ترین آن مربوط به قلم " مرغ گوشتی" (53.1 درصد ) می¬باشد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1399 به 7/34 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (1.2درصد )، 33.5 واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم" جوجه ی یک روزه " (0.9- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " مرغ گوشتی"  (53.1 درصد ) می­باشد.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان 1399 به 39.8 درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (16.1 درصد )، 23.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل تابستان 1399 نسبت به فصل تابستان 1398، 39.8 درصد افزایش دارد. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " جوجه ی یک روزه " (6.7 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " تخم مرغ خوراکی" (121.5 درصد) می­باشد.

 

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1399 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 15.2 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(12.9)، 2.3 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های مرغداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " جوجه ی یک روزه" (0.2- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "کود "  (55.2 درصد) می­باشد.

شاخص استاني

 

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداری ‌هاي صنعتي كشور در تابستان 1399 نشان مي­دهد که شاخص اکثر استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان بوشهر با 76.32 درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیلان با 1.99 درصد کاهش می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که  اکثر استان ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با 184.94 درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیلان با 8.59 درصد کاهش می باشد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور تابستان 1399(100=1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت