23 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 01 آذر 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 01 آذر,1399
بازدید: 387
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1399

مقايسه‌ي متوسط قيمت تمامي 109 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل، نشان می‌دهد که «بناي نماچين درجه‌ی يك» با 49/7درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «راننده‌ی ماشين‌هاي لوله‌گذار- سايدبوم» با 5/9 درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند.

مقايسه‌ي متوسط قيمت تمامي 109 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل، نشان می‌دهد که «بناي نماچين درجه‌ی يك» با 49/7درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «راننده‌ی ماشين‌هاي لوله‌گذار- سايدبوم» با 5/9 درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش متوسط قیمت مربوط به «كابل‌كش درجه‌ی يك فشار قوي» با 65/9 درصد و کمترین افزايش قیمت مربوط به «راننده‌ی ماشين‌هاي لوله‌گذار- سايدبوم» با 24/1 درصد بوده است.

مقايسه‌ي متوسط قيمت 10 قلم مهم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل که در جدول زیر آمده است، نشان می‌دهد که «راننده‌ي تريلي» با 42/0 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «راننده‌ي‌ لودر» با 23/6درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به «راننده‌ي تريلي» با 64/7 درصد و کمترین افزايش قیمت مربوط «راننده‌ي‌ لودر» با 40/5درصد بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه اول 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت