23 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 28 آبان 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 28 آبان,1399
بازدید: 554
 نتایج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني در نیمه‌ی اول سال 1399  در استان تهران
نتایج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني در نیمه‌ی اول سال 1399 در استان تهران

مقايسه‌ي متوسط قيمت تمامي 109 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل، نشان می‌دهد که «بناي نماچين درجه‌ی يك» با49،7درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «راننده‌ی ماشين‌هاي لوله‌گذار- سايدبوم» ب5،9درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد

طرح آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود. در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتي نيرو‌هاي انساني شاغل در طرح‏هاي عمراني (109 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‏هاي مجري طرح‏هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي‏شود. آمارهای مربوط به نیمه‌ی اول سال 1399 به‌صورت زیر است:

مقايسه‌ي متوسط قيمت تمامي 109 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل، نشان می‌دهد که «بناي نماچين درجه‌ی يك» با49،7درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «راننده‌ی ماشين‌هاي لوله‌گذار- سايدبوم» ب5،9درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش متوسط قیمت مربوط به «كابل‌كش درجه‌ی يك فشار قوي» با 65،9 درصد و کمترین افزايش قیمت مربوط به «راننده‌ی ماشين‌هاي لوله‌گذار- سايدبوم» با 24،1درصد بوده است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

تصاویر
  •  نتایج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني در نیمه‌ی اول سال 1399  در استان تهران
فایلهای پیوست
طراحی سایت