23 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 20 مهر 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 20 مهر,1399
بازدید: 475
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعدادوتولیدات دام سبک-99-1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعدادوتولیدات دام سبک-99-1398

در طول یک‌سال گذشته تعداد 11/5 میلیون رأس گوسفند و بره و 3/6 میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور پروار شده است

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 99-1398 نشان می‌دهد که تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور از 56/34 تا 64/85 میلیون رأس در طول سال متغیر است.

 اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 99-1398 نشان می‌دهد که کمترین تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور با 41/3 میلیون رأس در آذرماه 1398 و بیشترین تعداد آن، 48/2 میلیون رأس در اسفند ماه 1398 بوده است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح، کمترین تعداد بز و بزغاله با 15 میلیون رأس در آذر 1398 و بیشترین تعداد با 16/95 میلیون رأس در خردادماه 1399 بوده است.از ابتدای پاییز 1398 تا پایان تابستان 1399 تعداد 21/9 میلیون رأس بره و 8/1 میلیون رأس بزغاله در دامداری‌های کشور متولد شده است.

در طول یک‌سال گذشته تعداد 11/5 میلیون رأس گوسفند و بره و 3/6 میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور پروار شده است.مقدار تولید شیر دام سبک در طی یک‌سال گذشته،  347/58 هزار تن برآورد شده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعدادوتولیدات دام سبک-99-1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت