08 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 19 مهر 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 22 مهر,1399
بازدید: 1444
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1399
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1399

بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 9.5 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 1398، 1.0 درصد كاهش یافته است.

  • در تابستان سال جاري جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است كه اين كاهش در مقايسه با فصل بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت كمتري برخوردار بوده است. به عبارت ديگر اثر منفي ويروس كرونا بر شاخص هاي نيروي كار كشور در فصل تابستان در قياس با فصل بهار تا حدي تعديل شده است.
  • بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 9.5 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 1398، 1.0 درصد كاهش یافته است.
  • در تابستان 1399، به ميزان 41.8 درصد از جمعيت 15 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان1398) 3.1 درصد كاهش يافته است.
  • جمعيت شاغلين 15 ساله و بيشتر در اين فصل 23 ميليون و 542 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک ميليون و دویست و ده هزار نفر كاهش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در تابستان 1399، بخش خدمات با 48.1 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه­ های بعدي بخش‌هاي صنعت با 33.4 درصد و كشاورزي با 18.5 درصد قرار دارند.
  • نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي از آن است كه 23.1 درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان 1399 بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1398) 3.0 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد كه در تابستان1399، 16.9 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به تابستان 1398، به ميزان 1.0 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه در تابستان 1399، 9.3 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 36.0 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.اطلاعات بیش تر از طریفایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت