08 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 مهر 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 07 مهر,1399
بازدید: 1750
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال1398

کاهش 17.1 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش 1.6 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در سال 98 نسبت به سال 97

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در سال 1398 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

در سال 1398، تعداد 63398 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 17.1 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌ها 7.0 واحد بوده است.

تعداد 9013 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در سال 98 صادرشده است كه نسبت به سال گذشته حدود 17.7 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در سال 98 بالغ ‌بر 11676 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته حدود 18.6 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1295 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

در سال 1398، تعداد 382565 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 1.6 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.

تعداد 147005 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در سال 98 صادرشده است كه نسبت به سال گذشته حدود 3.5 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در سال 98 حدود 70593 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته 2.0 درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 468 مترمربع بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت