07 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 20 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 10 مهر,1400
بازدید: 11460
دلایل و شواهد سازگاری آمار های اشتغال و رشد اقتصادی ایران
دلایل و شواهد سازگاری آمار های اشتغال و رشد اقتصادی ایران

در گزارش حاضر دلایل وجود روند ضد چرخه ای نرخ بیکاری از دو منظر عرضه وتقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است .

یکی ازدغدغه ها و چالش های مهم نظام آماری کشور در حوزه آمارهای  اقتصادی ، تفسیر وتحلیل صحیح این آمارها است . به گونه ای که هر تحلیلی باید مبتنی بر اصول و واقعیت های اقتصادی کشور باشد . در این میان نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان دو متغیر مهم کلان اقتصادی ، همواره مورد توجه صاحب نظران و سیاستگزاران اقتصادی بوده و هم به صورت مستقل و هم در ارتباط با یکدیگر مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد . نظر به این که بر مبنای نظریه های اقتصادی ، میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی رابطه عکس وجوددارد ، اما آمار و اطلاعات واقعی اقتصاد ایران در برخی
دوره ها این رابطه را به گونه ای دیگر نشان می دهد ، گاهی در رسانه ها و برخی تفسیرها با تحلیل های بعضا نادرست ، سعی در زیر سوال بردن صحت آمارهای موجود می شود ، از این رو برآن شدیم تا در این گزارش با واکاوی آمارهای نرخ بیکاری و رشد اقتصادی ضمن تبیین اجزا ، نحوه محاسبه و تفسیر مستقل هر کدام از این آمارها ، رابطه بین این دو متغیر بر اساس نظریه های  اقتصادی و واقعیات اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.

در گزارش حاضر دلایل وجود روند ضد چرخه ای نرخ بیکاری از دو منظر عرضه وتقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش عرضه نیروی کار ، مواردی از قبیل هزینه های تعدیل و جابجایی نیروی کار ، وجود اثر کارگران اضافی (ثانویه ) ، اثرات جانشینی و درآمدی عرضه نیروی کار و ترکیب جمعیت شاغلان به لحاظ وضعیت شغلی مورد بررسی قرار گرفته اند. در سمت تقاضای نیروی کار و تابع تولید ضمن بررسی تفصیلی اجزای نرخ رشد اقتصادی ، سهم نیروی کار و سرمایه از رشد اقتصادی و همچنین تاثیر نفت بر رشد اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .

برای مشاهده این گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • دلایل و شواهد سازگاری آمار های اشتغال و رشد اقتصادی ایران
فایلهای پیوست