09 آبان 1399
En | 
زمان انتشار: 24 تیر 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 24 تیر,1399
بازدید: 1949
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور خرداد 1399
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور خرداد 1399

وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در ماه خرداد 1399 جمعاً 30.4 هزار تن بوده است. گوشت گاو و گوساله با 17.2 هزار تن، 56.4 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در ماه خرداد 1399 جمعاً 30.4 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 17.2 هزار تن، 56.4 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 10.5 هزار تن، بز و بزغاله با 2.1 هزار تن و سایر انواع دام با 623.1 تن، به‌ترتیب 34.5 درصد، 7 درصد و 2.1 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد 1399 با ماه مشابه 1398، نشان‌دهنده افزایش 39 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در خرداد 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره ۴۰ درصد، برای بز و بزغاله 2۴ درصد، برای گاو و گوساله 41 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 48 درصد، و برای شتر و بچه‌شتر 10 درصد افزایش داشته است.

نتایج حاصل از این طرح آمارگیری تشان می‌دهد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد 1399 نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ در حدود 1.5 درصد کاهش داشته است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور خرداد 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت