30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 04 تیر 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 04 تیر,1399
بازدید: 294
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان 1398

در زمستان سال 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 381581 ريال بوده است. استان هرمزگان با 540000 ريال بالاترين و استان خراسان شمالی با 320429 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 8.4 درصد کاهش داشته است.

قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانه‌اي در زمستان سال 1398 در كل كشور 19301 ريال بوده است كه استان هرمزگان با 22000 ريال بيشترين و استان خوزستان با 14173 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 97، معادل 7.3 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1398 متوسط قيمت فروش يك كيلوگرم پنبه وش برابر 72060 ريال و منحصر به استان قم با همان قيمت 72060 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به زمستان سال 97 معادل 7.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در زمستان سال 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 47794 ريال بوده است. استان هرمزگان با 65464 ريال بالاترين قيمت و استان قم با 14423 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.2 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 381581 ريال بوده است. استان هرمزگان با 540000 ريال بالاترين و استان خراسان شمالی با 320429 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 8.4 درصد کاهش داشته است.

در زمستان سال 1398 قيمت فروش گاو پرواري كمتر از دو سال زنده در كل كشور از قرار هر كيلو 306385 ريال بوده است. استان کرمان با 455939 ريال بيشترين و استان‌ خراسان رضوی با 267859 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 14.7 درصد کاهش يافته است.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت