30 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 10 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 01 مرداد,1399
بازدید: 1407
اطلاعيه قابل توجه افراد معرفي شده مرحله دوم هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي (مختص مركز آمار ايران)

داوطلباني كه اطلاعات خوداظهاري و مدارك و مستندات آنان توسط دستگاه تاييد گرديده است موظفند جهت شركت در مصاحبه استخدامي با به همراه داشتن اصل و كپي مدارك ذيل، طبق زمان بندي مندرج در جدول ذيل به آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان رهي معيري، پلاك يك مركز آمار ايران مراجعه نمايند.

برای مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه کنید.

فایلهای پیوست
طراحی سایت