14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 خرداد,1399
بازدید: 170
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور فروردین 1399
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور فروردین 1399

تولید گوشت قرمز در ماه فرودین 1399 در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور به 21.9 هزار تن رسيد

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در ماه فروردین 1399 جمعاً 21.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 12.1 هزار تن، 55.4 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 7.9 هزار تن، بز و بزغاله با 1.4۲ هزار تن و سایر انواع دام با 421 تن، به‌ترتیب 36.2 درصد، 6.5 درصد و 1.9 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در فروردین 1399 با عملکرد ماه مشابه سال ۱۳۹8 نشان‌دهنده افزایش 2 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 4 درصد کاهش، برای بز و بزغاله 15 درصد افزایش، برای گاو و گوساله 5 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 13 درصد کاهش داشته و برای گاومیش و بچه‌گاومیش تقریباً بدون تغییر بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور فروردین 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت