14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 06 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 10 خرداد,1399
بازدید: 211
تولید گوشت قرمز در ماه فرودین 1399 در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور به 21.9 هزار تن رسيد
تولید گوشت قرمز در ماه فرودین 1399 در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور به 21.9 هزار تن رسيد

وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در ماه فروردین 1399 جمعاً 21.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

گزیده نتایج ماه فروردین آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمي کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در ماه فروردین 1399 جمعاً 21.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 12.1 هزار تن، 55.4 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 7.9 هزار تن، بز و بزغاله با 1.4۲ هزار تن و سایر انواع دام با 421 تن، به‌ترتیب 36.2 درصد، 6.5 درصد و 1.9 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در فروردین 1399 با عملکرد ماه مشابه سال ۱۳۹8 نشان‌دهنده افزایش 2 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 4 درصد کاهش، برای بز و بزغاله 15 درصد افزایش، برای گاو و گوساله 5 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 13 درصد کاهش داشته و برای گاومیش و بچه‌گاومیش تقریباً بدون تغییر بوده است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایلهای  پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • تولید گوشت قرمز در ماه فرودین 1399 در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور به 21.9 هزار تن رسيد
فایلهای پیوست
طراحی سایت