09 خرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 25 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: پنجشنبه, 25 اردیبهشت,1399
بازدید: 228
موافقت دولت با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» و ثبتی مبنا شدن سرشماری سال ۱۴۰۵
موافقت دولت با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» و ثبتی مبنا شدن سرشماری سال ۱۴۰۵

-

تصاویر
  • موافقت دولت با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» و ثبتی مبنا شدن سرشماری سال ۱۴۰۵
طراحی سایت