24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 25 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: پنجشنبه, 25 اردیبهشت,1399
بازدید: 650
گزارش مرکز آمار ایران درخصوص «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر فصل زمستان»
گزارش مرکز آمار ایران درخصوص «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر فصل زمستان»

مرکز آمار ایران در خصوص طرح آمارگیری نیروی کاردر سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر فصل زمستان ، در هیئت دولت گزارش داد

 روز چهارشنبه مورخ 24/2/99 در جلسه هیئت وزیران ، مرکز آمار ایران  گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز ویژه بر فصل زمستان قبل» را به اطلاع اعضای دولت رسانید

مطابق داده های این طرح که در ماه میانی هر فصل با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار کشور و تغییرات آن اجرا می شود، در کل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ در حدود ۴۳۰ هزار نفر به خالص آمار شاغلان افزوده شده که این میزان افزایش تقریباً معادل متوسط افزایش سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ یعنی رقم ۴۲۸ هزار نفر بوده است.

در این گزارش همچنین عنوان شد که از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال مورد بررسی، حدود 44.1 درصد در گروه جمعیت فعال و 55.9 درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. علاوه بر این 89.3 درصد از جمعیت فعال کشور در زمره افراد شاغل و 10.7 درصد این گروه در زمره افراد بیکار قرار داشته اند.

گفتنی است، جمعیت فعال، حاصل جمع جمعیت شاغل و جویای کار (بیکار) و جمعیت غیرفعال افرادی را که صرفا محصل، خانه‌دار یا دارای درآمد بدون کار می‌باشند، شامل می شود.

هم‌چنین، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در فصل زمستان گذشته نشان می‌دهد که ١٠,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند، که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧ معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است و نیز نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله در زمستان سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش داشته است

یادآور می شود نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨ تا ٣٥ ساله در زمستان ١٣٩٨، نسبت به زمستان ١٣٩٧ به میزان ۱.۶ درصد کاهش نشان می دهد.

تصاویر
  • گزارش مرکز آمار ایران درخصوص «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر فصل زمستان»
طراحی سایت