24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 24 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 24 اردیبهشت,1399
بازدید: 1388
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور زمستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور زمستان 1398

تولید گوشت قرمز در فصل زمستان 1398 در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور به 94/9 هزار تن رسيد

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در فصل زمستان 1398 جمعاً 94.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 49.6  هزار تن، 52.3 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 36.3 هزار تن، بز و بزغاله با 6.7 هزار تن و سایر انواع دام‌ها با 2.3 هزار تن، به‌ترتیب 38.3 درصد، 7 درصد و 2.4 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در زمستان سال ۱۳۹8 با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹7 نشان‌دهنده افزایش 16 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. افزایش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل گوسفند و بره 38 درصد، بز و بزغاله 16 درصد، گاو و گوساله 5 درصد، شتر و بچه‌شتر 25 درصد و کاهش مقدار تولید گوشت برای گاومیش و بچه‌گاومیش 9 درصد بوده است.

نتايج حاصل از اين طرح نشان مي‌دهد كه توليد گوشت قرمز در كشتارگاه‌ها در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز همين سال حدود از 17 درصد افزايش داشته است .اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور زمستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت