14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 اردیبهشت,1399
بازدید: 753
گزارش سالانه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهای کشور- 1398
گزارش سالانه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهای کشور- 1398

نرخ تورم گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در سال 1398 برای کل کشور 42.6 درصد، مناطق شهری 42.7 درصد و مناطق روستایی 42.2 درصد بوده است.

روند افزایشی نرخ تورم

 شاخص كل (بر مبناي100=1395) در سال 1398 برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد 185.1، 184.0 و 191.4 را نشان مي‌دهد كه نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور 34.8 درصد، مناطق شهری 34.4 درصد و مناطق روستایی 37.3 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب  7.9 ، 7.8 و 9.2 واحد درصد افزایش یافته است.

 نرخ تورم گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در سال 1398 برای کل کشور 42.6 درصد، مناطق شهری 42.7 درصد و مناطق روستایی 42.2 درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 4.4 ، 4.3 و 4.9 واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در سال 1398 برای کل کشور 31.4 درصد، مناطق شهری 31.1 درصد و  مناطق روستایی 33.5 درصد بوده است. . نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 9.0 ، 8.6 و 11.7 واحد درصد افزایش یافته است.

 برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • گزارش سالانه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهای کشور- 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت