14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 15 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 اردیبهشت,1399
بازدید: 1014
  شاخص تولید کننده بخش معدن فصل زمستان 1398(بر مبنای سال پایه 1390)
شاخص تولید کننده بخش معدن فصل زمستان 1398(بر مبنای سال پایه 1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1398 به 3.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز 1398 3.1 واحد درصد کاهش دارد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1398 به 3.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز 1398 3.1 واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل 1.8 درصد، استخراج كانه­هاي فلزي 4.1 درصد و استخراج ساير معادن 1.0 درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل پاییز سال جاری کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1398 به 33.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز سال جاری، 4.3 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1398 نسبت به فصل زمستان 1397، 33.3 درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل 105.8 درصد، استخراج كانه­هاي فلزي 29.3 درصد و استخراج ساير معادن 31.2 درصد می­باشد. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده استخراج زغال سنگ ،استخراج كانه­هاي فلزي و استخراج ساير معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1398 نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به 45.1 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل،  6.9  واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با 104.4درصد، استخراج كانه­هاي فلزي 43.1 درصد و استخراج ساير معادن 36.8 درصد می­باشد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  •   شاخص تولید کننده بخش معدن فصل زمستان 1398(بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت