14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 15 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 اردیبهشت,1399
بازدید: 879
 شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل زمستان 1398(بر مبنای سال پایه 1390)
شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل زمستان 1398(بر مبنای سال پایه 1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1398 به 1.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 4.1 واحد درصد افزایش دارد

 

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1398 به 1.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 4.1 واحد درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف صنعتی، کم­ترین تورم فصلی مربوط به رشته فعالیت­های صنایع زغال سنگ و پالایشگاه­های نفت (6.9- درصد )، تولید رادیو،تلوزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی (0.0) و تولید محصولات از توتون و تنباکو (0.0) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به فلزات اساسی (21.6درصد )، صنایع محصولات شیمیایی (8.9 درصد) و تولید ماشین­آلات اداری و محاسباتی (8.6 درصد) می­باشد.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1398 به 13.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل، 13.7 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان 1398 نسبت به فصل زمستان 1397، 13.3 درصد افزایش دارد. در بخش­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاه­های نفت (12.1- درصد) و بیش­ترین آن مربوط تولید ماشین­آلات اداری و محاسباتی (137.8 درصد) می­باشد.

 

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1398 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 41.8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 19.7 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو (28.6 درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به تولید ماشین­آلات اداری و محاسباتی (131.0 درصد) می­باشد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  •  شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت فصل زمستان 1398(بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت