14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 15 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 15 اردیبهشت,1399
بازدید: 318
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ایران ـ فصل زمستان ۱۳۹۸   (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰)
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ایران ـ فصل زمستان ۱۳۹۸  (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۲۵.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۷.۸) ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۴.۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۲) ۲.۱ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش­های "آموزش (0.7)"، "واسطه‌گری مالی (بیمه) (1.8)" و "خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار" (۳.۲ درصد) می­باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" (۵.۵ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۲۵.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۷.۸) ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۷، ۲۵.۶ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش "خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار" (۱۵.۱ درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش "خدمات هتل و رستوران" (۳۸.۳ درصد) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ (تورم سالانه) به ۲۹.۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۳۰.۵) ۱.۵ واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش "خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار" (۱۷.۲ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش "خدمات هتل و رستوران" (۴۸.۹ درصد) است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ایران ـ فصل زمستان ۱۳۹۸   (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰)
فایلهای پیوست
طراحی سایت